ربات یک محور سرو

ربات یک محور سرو

در ربات یک محور سرو دو محور X , Y توسط سیلندر پنوماتیک و محور Z این ربات توسط یک سرو موتور به حرکت در می آید.
این ربات می تواند قطعه را از نقطه مشخص بردارد و در هر نقطه ای بچیند. همچنین توانایی جداسازی راهگاه را نیز دارا می باشد. استفاده از آلومینیوم برای محور این ربات، باعث سبک شدن وزن و مقاومت در برابر خمش شده است.

با هدف کاهش شوک های وارده به ربات و کم کردن خطاهای الکترونیکی دستگاه، تابلو برق در قسمت انتهایی تعبیه شده است.
عواملی چون طراحی بهینه میل پیستون و کارکرد دستگاه با ساختار صفحه چرخ دنده جانبی باعث افزایش عمر سیلندر پنوماتیک و افزایش تحمل گشتاور توسط دستگاه شده است.

به طور کلی استفاده از این ربات به دلیل یک محور بودن، زیاد کاربردی نیست و پیشنهادات بهتری نظیر ربات دو محور سرو، سه محور سرو و … وجود خواهد داشت.
گروه صنعتی ویراتک در پروسه انتخاب و خرید ربات مناسب و همچنین راه اندازی آن می تواند در کنار تولیدکنندگان گرامی باشد.

 

 

 

 

 

مطالب مشابه